Přijímací zkoušky
Vyhlašujeme 3. kolo přijímacích zkoušek na oddělení rockové opery MKP, školní rok 2016/17:
 • obor ZPĚV (vyučují Pavla Forest - vedoucí oddělení; Lukáš Písařík; Petr Opava; Helena Kubelková - předmět hl. obor zpěv a interpretace; Richard Scheufler - předměty alternativní styly, zpěv s rockovou kapelou)
 • obor HUDBA - basová kytara (nově vyučuje Richard Scheufler - navštivte jeho web )
 
Termín pro odevzdání přihlášek:
 • 20. 5. 2016
 
Termíny přijímacích zkoušek:
 • 21. 5. - 30. 5. 2016

Chceš zpívat v RockOpeře? Tak se to nauč!

Oddělení rockové opery Mezinárodní konzervatoře Praha
 
 • denní čtyřleté středoškolské nebo šestileté vyšší odborné vzdělání na prestižní soukromé konzervatoři
 • kvalitní pedagogové z řad tvůrců a účinkujících RockOpery Praha, pod vedením Pavly Forest
 • znalosti a dovednosti v oblasti zpěvu, herectví, pohybu, jevištní mluvy, hudební teorie a dějin, hudební skladby atd.
 • studium je skvělou přípravou na pedagogickou životní dráhu a další vysokoškolské pedagogické studium uměleckých oborů (např. HAMU, DAMU...)
 • získáte pedagogické minimum a plnohodnotnou kvalifikaci např. pro vyučování na ZUŠ (základních uměleckých školách) a základních či středních odborných školách (podobně jako z Pražské konzervatoře nebo Konzervatoře J. Ježka)
 • výstupem po 4 letech studia je maturita, po 6 letech titul DiS.,
 • věkové rozpětí našich studentů se pohybuje od 15 do 50 let
 • individuální péče o každého studenta
 • školné pouze 20.000,- Kč za 1 rok studia
 • Jediná šance v ČR, jak kvalifikovaně studovat obor rockový zpěv, ale nejen ten - učíme i milovníky jazzu či pop music v ucelené koncepci s pohybovým a hereckým projevem.
Více informací
Přípravné kurzy
Dotazy: Pavla Forest - steepforest@seznam.cz, 603 195 440
Přípravný kurz - odborná teorie
 
 • Kurz se bude konat v sobotu 20. 2. 2016 od 9 cca do 15 hodin (dva bloky po třech vyučovacích hodinách)
 • Do kurzu je nutné se přihlásit emailem na email stastny.richard@seznam.cz
  • Do emailu uveďte jméno, telefonní a emailový kontakt uchazeče (u nezletilých uchazečů je nutné uvést i kontakt na zákonného zástupce)
 • Cena kurzu je 700 Kč
  • Kurzovné zasílejte na účet číslo: 216507193/0300 (banka ČSOB) a do zprávy pro příjemce nezapomeňte vždy uvést jméno uchazeče
 • Termín podání přihlášek a zaplacení kurzovného je čtvrtek 18. 2. 2016.
 • Škola si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu v případě nedostatečného počtu zájemců.